تهویه مطبوع

3) تهویه مطبوع


3-1) رادیاتور
3-2) مشعل
3-3) فن کوئل
3-4) ھواساز
3-5) برج خنک کن
3-6) چیلر تراکمی
3-7) پکیج یونیت
3-8) اواپراتور
3-9) یونیت ھیتر


  • 80%
  • 70%
  • 70%
  • 70%
  • 40%
  • 80%
  • 30%
  • 68%
  • 80%

حوله خشک کن تخت و قوس دار

fwebeqb

فن کوئل زمینی

vgewhrh

مشعل گازوئیلی اتمسفر

Untitled-1

مشعل گازی اتمسفر

Untitled-1

رادیاتور 8 سانتی متری ویدا

aXxava

رادیاتور 8 سانتی متری استار

aXxava

چیلر هوایی

6363

چیلر آبی

533636

مینی چیلر

363466

فنکوئل کاستی

22623235

فن کویل کانالی

43636

فن کویل سقفی بدون کابین

255252